یک جوان در سنندج پای چوبه‌ی دار بخشیده شد...

  ماف نیوز: یک زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل در زندان مرکزی سنندج با رضایت اولیای دم در پای چوبه ‌دار بخشیده شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، آقای «عبدالله بشکار» که از سوی دادگاه کیفری استان و شعبه‌ی اول اجرای احکام کیفری سنندج به اتهام قتل ...