باز هم شهرداری سنندج بدهی خود را پرداخت نکرد...

  ماف نیوز: شهرداری سنندج باز هم بدهی خود به به پیمانکاران را پرداخت نکرد.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شهرداری سنندج تاکنون قریب به 100 میلیارد تومان بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت نکرده است.    یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «شهرداری سنندج 7 میلیارد تومان به سازمان ...