برزان محمدی زندانی سیاسی از زندان اوین آزاد شد...

ماف نیوز: برزان محمدی، زندانی سیاسی پس از سپری کردن بیش از نیمی از دوران محکومیت ۴۲ ماهه خود از زندان اوین آزاد شد. او در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ بازداشت و در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ ...