برهان کمانگر و دلیر نصری از زندان سنندج آزاد شدند...

ماف نیوز: برهان کمانگر و دلیر نصری زندانیان سیاسی محبوس در زندان سنندج با وصل مرخصی به آزادی، از زندان آزاد شدند. این افراد با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد به حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو زندانی سیاسی به نامهای ...

برهان کمانگر از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: برهان کمانگر زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج به مرخصی اعزام شد. وی با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک زندانی سیاسی اهل شهرستان کامیاران به نام "برهان کمانگر" از زندان ...