انتقال یک شهروند بازداشتی از پیرانشهر به ارومیه...

ماف نیوز: بهاءالدین مصطفی‌نژاد شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر جهت تکمیل مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی روز شنبه ۱۶ مردادماه در پیرانشهر بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نام "بهاءالدین مصطفی‌نژاد" جهت ادامه‌ی ...