بهرام قاسمی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنن...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سنندج به نام بهرام قاسمی با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان سنندج به نام "بهرام قاسمی" پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه از ...