محکومیت یک شهروند در کامیاران به حبس همزمان با آزادی یک‌ باز...

ماف نیوز: یک شهروند در شهرستان کامیاران به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد. همزمان یک بازداشتی در شهرستان مهاباد با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد. اتهام مطروحه علیه این افراد مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...

انتقال یک بازداشتی بە زندان ارومیە همزمان با بازداشت دو شهرو...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده در ارومیه که به «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده است، پس از اتمام بازجوییها به زندان منتقل شد. در مهاباد هم دو شهروند با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...