بازداشت یک شهروند در مریوان از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند در شهرستان مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به غیر از وی هنوز پنج تن دیگر در این شهرستان تحت بازداشت و بازجویی هستند که اتهام مطروحه علیه همه‌ی آنها «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...