ارومیه؛ محکومیت بهزاد طلایی به ۱۳ سال حبس تعزیری...

ماف نیوز: طی روزهای اخیر بهزاد طلائی شهروند اهل ارومیه با اتهاماتی مرتبط با گروههای سلفی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته حکم ۱۳ سال ...