ارومیه؛ محکومیت بهزاد طلایی به ۱۳ سال حبس تعزیری...

ماف نیوز: طی روزهای اخیر بهزاد طلائی شهروند اهل ارومیه با اتهاماتی مرتبط با گروههای سلفی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته حکم ۱۳ سال ...

بازداشت و انتقال یک شهروند اهل ارومیه به زندان این شهر...

ماف نیوز: یک شهروند اهل ارومیه به نام بهزاد طلایی که روز ۷ مهرماه با اتهامات نامشخصی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، چهار روز پیش با اتمام مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹، یک شهروند ...