بازداشت سه تن در شهرهای مهران، سنندج و بوکان...

ماف نیوز: در سه مورد جداگانه، سه تن در شهرستانهای مهران، سنندج و بوکان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت گردیدند. مصادیق اتهامات مطروحه علیه این افراد ارتباط با احزاب کُردی است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، «بهمن خوشادول» فرزند علی از اهالی شهرستان مهران ...