ادامه‌ی بازداشت سه شهروند اهل ربط در یکی از بازداشتگاه‌‌های ...

ماف نیوز: سه شهروند اهل شهر ربط از توابع سردشت به نامهای بهمن یوسف‌زاده، فرهاد موسی‌پور و فریدون موسی‌پور همچنان در یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه تحت بازجویی به سر می‌برند. این افراد ‌روز شنبه ۲۰ دی، توسط نیروهای امنیتی در شهر ربط بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی ...