تاکنون بیمه به هیچ کولبری تعلق نگرفته است...

ماف نیوز: علیرغم وعده‌ی قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستائیان و عشایر مبنی بر تعلق‌گرفتن بیمه به 16 هزار کولبر، اما تاکنون این امر محقق نشده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در ماههای گذشته تفاهم‌نامه‌ی بیمه‌ی اجتماعی کولبران در ارومیه به امضا رسید تا بر اساس ...