تبعید صدیق عینی به زندان اردبیل برای تحمل ده سال حبس...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی به نام «صدیق عینی» که به اتهام جاسوسی از طریق همکاری با یکی از احزاب کُردی در دادسرای نظامی ارومیه به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور به زندان اردبیل تبعید شد. به گزارش مرکز دموکراسی و ...