صدور ۵۰ سال حبس برای هفت تن در ارومیه و سنندج...

ماف نیوز: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دو شهرستان ارومیه و سنندج، هفت بازداشتی را مجموعا به پنجاه سال زندان محکوم کرد. اتهام این هفت تن شامل مصادیقی مرتبط با احزاب کُردی بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دادگاه تجدیدنظر ارومیه حکم ۲۵ سال حبس «حاصل عزیزی» ...