اعتراض کارگران شهرداری کرمانشاه مقابل ساختمان استانداری...

ماف نیوز: شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کرمانشاه صبح امروز سه شنبه ( دوم آبان ماه ) در اعتراض به سه ماه مزد معوقه مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کرمانشاه صبح امروزسه شنبه ( ...