تجمع معلمان در ارومیه و سنندج/ «آموزش رایگان» حق همه دانش آم...

ماف نیوز: جمعی از معلمان سنندج و ارومیه مقابل ادارات اموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش ماف نیوز به نقل از ایلنا، روز 25 بهمن ماه ۱۳۹۷، جمعی از معلمان در شهرهای سنندج و ارومیه مقابل ادارات اموزش و پرورش تجمع کردند. تلگرام ماف نیوز معلمان که پلاکاردهایی در دست دارند، خواستار ...

تجمع معلمان معترض کرمانشاه مقابل اداره‌ی آموزش و پرورش...

ماف نیوز: جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه مقابل اداره‌ی آموزش و پرورش دست به تجمع زدند و خواهان افزایش سطح معیشت خود و برخی موارد صنفی دیگر شدند‌. به گزارش ماف نیوز به نقل از ایلنا، صبح روز ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه مقابل ...