تجمع تاکسیرانان کرمانشاه مقابل سازمان تاکسیرانی...

ماف نیوز: جمعی از رانندگان تاکسی شاغل در کرمانشاه مقابل سازمان تاکسیرانی استان کرمانشاه واقع در چهارراه سازندگی تجمع کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از سایت نشریه غرب، روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، جمعی از رانندگان تاکسی شاغل در کرمانشاه که به فعالیت اتومبیل‌های شخصی اعتراض ...