تعدیل نیروی قطعه‌سازهای کرمانشاه به بهانه‌ی بدهی 80 میلیاردی...

ماف نیوز: دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کرمانشاه از بدهی 80 میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان کرمانشاه خبر داده و گفت: به همین دلیل تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی‌ کرمانشاه با حدود پنج هزار نیرو آغاز شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایسنا، سرویس کوهستانی ...