سومین روز اعتصاب بازاریان و اصناف بانه و پیرانشهر...

ماف نیوز: از سه روز پیش اصناف و بازاریان دو شهر بانه و پیرانشهر در اعتراض به مسدودنمودن بازارچه‌های مرزی به صورت عمومی اعتصاب کرده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، اعتصاب عمومی اصناف و بازاریان بانه و پیرانشهر ادامه دارد که در ...

استمرار تعطیلی بازارچه ی مهران

  ماف نیوز: اعتصاب وسیع کارگران بازارچە مرزی مهران استمرار داشته و تاکنون مسئولین موفق به راضی کردن کسبه نشده اند.    به گزارش ماف نیوز، از روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته، دها کارگر بازارچە مرزی مهران، به علت اعتراض به شرکت پیمانکاری مستقر در گمرگ مهران، کارشان را متوقف و اعتصاب ...