انتقال یک درویش گنابادی از زندان ایلام به محل نامعلوم...

ماف نیوز: یک درویش گنابادی ساکن استان ایلام که در تهران بازداشت و به ایلام منتقل شده بود، از دو هفته‌ی پیش به محل نامشخصی منتقل شده است. این چهارمین درویش گنابادی ساکن استان ایلام است که بازداشت می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «امین علیزاده» که ظهر ...

بازداشت یک درویش گنابادی از اهالی استان ایلام...

ماف نیوز: یک درویش گنابادی ساکن استان ایلام بازداشت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از مجذوبان نور، «تقی مرادی» از دراویش گنابادی ساکن استان ایلام، عصر روز ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در حالی که راهی شهرستان کامیاران بود، بازداشت شد. [caption id="attachment_21224" align="alignright" width="300"] «تقی مرادی»[/caption] تلگرام ماف ...