توران مهربان با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: «توران مهربان» بعد از دو هفته بازداشت و اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شد. او هنگام شرکت در اعتراضات مردمی در ارومیه بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، عصر روز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶، توران مهربان فرزند پرویز دانشجوی دانشگاه «نازلو»ی ارومیه بعد ...