بازداشت دو شهروند در بوکان از سوی نیروهای وزارت اطلاعات...

ماف نیوز: دو شهروند در شهرستان بوکان به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، عصر روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، دو شهروند از اهالی امیرآباد بوکان به نامهای "مصطفی جوادی" و "توفیق ...