آزادی یک زندانی در سنندج همزمان با تایید حکم یک فعال کارگری ...

ماف نیوز: رای صادره علیه کامران ساختمانگر فعال کارگری در دادگاه تجدیدنظر کردستان تایید و حکم قطعی اعلام شد. وی پیش از این به شش سال حبس تعزیری شامل ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام و یک سال حبس از بابت اتهام تبلیغ ...

محکومیت دو فعال کارگری در سنندج مجموعا به ۴ سال حبس شامل تعز...

ماف نیوز: توفیق محمودی فعال کارگری در سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. همزمان اقبال شعبانی عضو و بازرس سندیکای خبازان سنندج به یک سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...

کسب اطلاع و ملاقات با توفیق محمودی فعال کارگری بازداشت شده د...

ماف نیوز: خانواده‌ی توفیق محمودی فعال کارگری بازداشت شده در سنندج توانستند وی را با گذشت یک ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ملاقات کنند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸، اعضای خانواده‌ی یک فعال کارگری در سنندج به نام “توفیق محمودی” توانستند وی ...

بازداشت چهار شهروند در پیرانشهر و سنندج از سوی نیروهای امنیت...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در سنندج یک فعال کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمان در پیرانشهر هم سه شهروند با اتهاماتی نامشخص از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، "عزت محمودی" ۳۹ ساله به ...