بازداشت دو شهروند از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه همزمان با ...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی شهرستان اشنویه و یک شهروند از اهالی شهرستان ماکو از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت شدند. همزمان یک شهروند بازداشتی دیگر با اتمام بازجوییها موقتا آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، یک شهروند از ...

آزادی شش بازداشتی در اشنویه همزمان با استمرار بازداشت سه نفر...

ماف نیوز: شش بازداشتی در شهرستان اشنویه با تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. همزمان سه شهروند دیگر همچنان تحت بازجویی به سر می‌برند. اتهام مطروحه علیه تمامی این افراد مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام می‌باشد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، «جلال ملااحمدی» ...