هشت متهم سیاسی در دادگاه انقلاب اشنویه محاکمه شدند...

ماف نیوز: هشت متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند. این افراد زمستان ٩٩ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

جبرئیل شعبانی با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد...

ماف نیوز: جبرئیل شعبانی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. او روز ۹ بهمن بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

جبرئیل شعبانی و لقمان طاهری به زندان اشنویه منتقل شدند...

ماف نیوز: جبرئیل شعبانی و لقمان طاهری دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ٢٢ اسفندماه ١٣٩٩، دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نامهای "جبرئیل شعبانی" و ...

آزادی یک شهروند بازداشتی اهل اشنویه همزمان با انتقال ۱۲ تن ب...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان دوازده بازداشتی دیگر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام "جمال محالی" با اتمام مراحل ...