بازداشت دو شهروند در روانسر از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستانهای کرمانشاه و روانسر، به صورت جداگانه در شهر روانسر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...