آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در اشنویه همزمان با ادامه‌ی بازد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی اشنویه به صورت موقت آزاد شد و همزمان بازداشت و بلاتکلیفی دو شهروند از اهالی کامیاران و‌ اشنویه ادامه دارد. این افراد به «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۴ ...

دو شهروند در اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی اشنویه به صورت جداگانه در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند از اهالی روستای «سوجه»ی اشنویه به نام «سلام مردان» ۲۷ ساله فرزند خالد از سوی نیروهای امنیتی ...