انتقال جعفر حسن پور به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه...

ماف نیوز: جعفر حسن پور شهروند بازداشتی اهل اشنویه به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه پس از احضار به اطلاعات سپاه اشنویه بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه به نام "جعفر حسن‌پور" ...