برگزاری دادگاه دو فعال کارگری در ایران...

  ماف نیوز: محمدعلی جداری فروغی از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فعال کارگری در ساوه خبر داد.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، محمدعلی جداری فروغی وکیل دادگستری در تماس تلفنی از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات دو فعال کارگری، «جعفر عظیم زاده» و «شاپور ...