هشت متهم سیاسی در دادگاه انقلاب اشنویه محاکمه شدند...

ماف نیوز: هشت متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند. این افراد زمستان ٩٩ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

جمال قاسمی با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد...

ماف نیوز: جمال قاسمی شهروند بازداشتی اهل اشنویه با تودیع وثیقه موقتا از زندان این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام "جمال قاسمی" موقتا با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. [caption id="attachment_33391" ...

جمال قاسمی به زندان اشنویه منتقل شد...

ماف نیوز: جمال قاسمی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام "جمال قاسمی" با اتمام مراحل بازجویی از یکی از ...