آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در سنندج همزمان با بازداشت دو شه...

ماف نیوز: جمال گودرزی شهروند بازداشت‌شده از اهالی کامیاران با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان رضا احمدی از اهالی پیرانشهر جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شده است. در سنندج هم یک شهروند به نام گوران خدامرادی توسط نیروهای همین ارگان بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی ...

انتقال یک بازداشتی از کامیاران به بازداشتگاه اطلاعات سنندج...

ماف نیوز: جمال گودرزی شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان کامیاران جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شده است. او روز ۱۶ مرداد در کامیاران بازداشت ‌‌شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی هفته‌ی گذشته "جمال گودرزی" ۳۶ ساله فرزند عبدالله از اهالی روستای "چروسانه" از ...

بازداشت دو شهروند در کامیاران و ایلام از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند به صورت جداگانه در شهرهای کامیاران و ایلام از سوی نیروهای امنیتی با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی در شهر ایلام یک شهروند به نام "امیرحسین یوسفی" ...