یک زندانی به اتهام تجاوز به عنف در خوی اعدام شد...

ماف نیوز: یک زندانی در زندان مرکزی خوی اعدام شد. وی به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بامداد روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، یک زندانی متهم به تجاوز به عنف در زندان خوی اعدام گردید. تلگرام ماف نیوز هویت این زندانی «جواد ...