پایان محکومیت جوانمیر مرادی پس از پرداخت جزای نقدی...

ماف نیوز: محکومیت جوانمیر مرادی فعال کارگری اهل کرمانشاه پس از پرداخت جزای نقدی به پایان رسید. پیش از این حکم یک سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر این استان به جزای نقدی تقلیل یافته بود. آقای مرادی در دادگاه بدوی، به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب ...

جوانمیر مرادی به دادگاه انقلاب کرمانشاه احضار شد...

ماف نیوز: جوانمیر مرادی در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب کرمانشاه احضار شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "جوانمیر مرادی" فعال مدنی اهل کرمانشاه برای روز ۱۱ اسفند ١٣٩٩، به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد. تلگرام ماف نیوز پیش از این روز دوشنبه ٤ اسفند، ...

صدور قرار منع تعقیب برای جوانمیر مرادی از یکی از اتهامات و ا...

ماف نیوز: صدور قرار منع تعقیب برای جوانمیر مرادی فعال مدنی اهل کرمانشاه از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام همزمان شد با قرار جلب به دادرسی بابت اتهام تبلیغ علیه نظام. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩، "جوانمیر مرادی" طی ابلاغيه‌ای ...