در مرز حاجی عمران دو کولبر دیگر قربانی شدند...

  ماف نیوز: در مرز حاجی عمران یک کولبر دیگر در پی شلیک نیروهای هنگ مرزی کشته و یک تن دیگر زخمی شد.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در روستای مرزی آلانه نیروهای هنگ مرزی در پایگاه مرزی «سرمیلان» بر روی شماری از کولبران کرد آتش گشوده و در ...