مرگ یک شهروند در استان ایلام در پی شلیک نیروهای انتظامی...

ماف نیوز: یک شهروند در استان ایلام هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی قرار گرفته و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ده روز پیش نیروی انتظامی شهرستان دره‌شهر در استان ایلام یک جوان را هدف شلیک مستقیم قرار دادند و وی پس از ...