یک شهروند بازداشت‌شده در سنندج با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: حبیب احمدی شهروند سنندجی پس از یک ماه بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان، با تودیع وثیقه آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند سنندجی به نام «حبیب احمدی» پس از یک ماه بازداشت، با اتمام بازجوییها به صورت موقت و ...