یک شهروند بازداشت‌شده در سنندج با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: حبیب احمدی شهروند سنندجی پس از یک ماه بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان، با تودیع وثیقه آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند سنندجی به نام «حبیب احمدی» پس از یک ماه بازداشت، با اتمام بازجوییها به صورت موقت و ...

دو شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دو شهروند را در شهر سنندج به صورت جداگانه در محل کارشان بازداشت کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، «وحید عظیمی» در نزدیکی محل کارش در میدان اقبال سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل ...