سه شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر موقتا آزاد شدند...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر به نامهای واحد قادری، امیر قادری و علی قادری پس از اتمام بازجوییها موقتا آزاد شدند. این افراد روز ۱۵ اردیبهشت ۹۹ همزمان با پنج شهروند دیگر در نقاط مختلف شهر پیرانشهر بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

محمد قادری با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام محمد قادری موقتا از زندان نقده آزاد شد. وی روز ۱۵ اردیبهشت ۹۹ همزمان با هفت شهروند دیگر در نقاط مختلف شهر پیرانشهر بازداشت شده و پس از اتمام بازجوییها، از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان ...

انتقال یک بازداشتی اهل پیرانشهر به زندان نقده...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام محمد قادری پس از اتمام بازجوییها، از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد. وی روز ۱۵ اردیبهشت ۹۹ همزمان با هفت شهروند دیگر در نقاط مختلف شهر پیرانشهر بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی ...

آزادی سه تن از بازداشتیهای پیرانشهر از زندان نقده...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر از زندان نقده آزاد شدند. این افراد روز ۱۵ اردیبهشت ۹۹ همزمان با پنج شهروند دیگر به صورت جداگانه در پیرانشهر بازداشت شده بودند و اخیرا پس از اتمام بازجوییها، از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل ...

بیهوشی و وضعیت وخیم یک بازداشتی اهل پیرانشهر در اثر شکنجه‌...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر در اثر شکنجه‌ی شدید در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه بیهوش شده است با این حال نهاد امنیتی بازداشت‌کننده از اعزام وی به بیمارستان جهت رسیدگی پزشکی خودداری می‌کند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۶ خرداد ...

انتقال هشت بازداشتی از پیرانشهر به ارومیه همزمان با بازداشت ...

ماف نیوز: هشت شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. همزمان یک شهروند دیگر هم در پیرانشهر بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته هشت شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای “احد محمودحسن”، “ابوبکر محمودحسن”، ...