صدور ۱۱ سال حبس در تبعید برای دو تن در ارومیه همزمان با بدرف...

ماف نیوز: حسن گلوانی از اهالی نقده و واحد بهبهانی از اهالی پیرانشهر، در دادگاه انقلاب ارومیه جمعا به ۱۱ سال حبس در تبعید محکوم شدند. همزمان آزاد محمدی و حسن پیغامی دو زندانی سیاسی به بند ۱و۲ روان درمانی زندان ارومیه منتقل شدند و حسن پیغامی با پرونده‌ی جدید ...