حسیم میرزایی مجددا در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد...

ماف نیوز: حسیم میرزایی شهروند اهل جوانرود در  رابطه با بخش دوم پرونده‌اش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. وی روز ۲ شهریور ۹۹ در جوانرود بازداشت و روز ۷ شهریور با تامین قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش مرکز ...

حسیم میرزایی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد...

ماف نیوز: حسیم میرزایی شهروند اهل جوانرود به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. وی روز ۲ شهریور ۹۹ در جوانرود بازداشت و روز ۷ شهریور با تامین قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ...

حسیم میرزایی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه‌های امنیتی جوانرود...

ماف نیوز: حسیم میرزایی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل جوانرود که طی روزهای گذشته بازداشت شده بود، با تامین قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۷ شهریور ۱۳۹۹، "حسیم میرزایی" شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل جوانرود در استان کرمانشاه پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع وثیقه از ...