رهایی از اعدام یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان نقده...

ماف نیوز: یک زندانی متهم به قتل عمد با کسب رضایت اولیای دم مقتول، از زندان نقده آزاد شد. او از چهار سال پیش زیر حکم اعدام به سر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸، "حسین ابراهیمی" زندانی متهم به قتل عمد، پس ...