حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری به دادگاه احضار شد...

ماف نیوز: حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج احضار شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۷ به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج ...