اعدام یک زندانی در ملاء عام در سلماس...

ماف نیوز: یک متهم به قتل در سلماس، علیرغم سپری‌نکردن مدت زمان حبس ۱۴ ساله از بابت حمل و استفاده از سلاح، اعدام شد. پیشتر دستگاه قضایی از بابت برهم‌زدن‌نظم‌عمومی از نوع قتل تمامی اعضای یک خانواده، اجرای حکم را تسریع کرده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...

متهم به قتل در سلماس در یک قدمی اعدام قرار گرفت...

ماف نیوز: یک متهم به قتل در سلماس، علیرغم سپری‌نکردن مدت زمان حبس ۱۴ ساله از بابت حمل و استفاده از سلاح، در یک قدمی اعدام قرار دارد. دستگاه قضایی میخواهد از بابت برهم‌زدن‌نظم‌عمومی از نوع قتل تمامی اعضای یک خانواده، اجرای حکم را تسریع بخشد. به گزارش مرکز دموکراسی و ...