حسین باقری شهروند بازداشت شده در استان ایلام آزاد شد...

ماف نیوز: حسین باقری شهروند بازداشت شده در شهرستان ملکشاهی استان ایلام که شب دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷ به دلیل فعالیت برای برگزاری مراسم نوروز و چهارشنبه سوری توسط نیروهای انتظامی این شهرستان بازداشت شده بود، با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایلام آزاد شد. به گزارش ...