انتقال یک زندانی در زندان سقز جهت اجرای حکم اعدام...

ماف نیوز: یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان سقز جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. همزمان در زندان سنندج هم هفت زندانی متهم به قتل عمد به نامهای احمد عبدالله پور، واحد فیضی، لقمان احمدپور، رامیار مخلص، سعید محمدپور، سینا محمدی و عدنان میرکی جهت ...