دو زندانی در ارومیه اعدام شدند

ماف نیوز: دو‌ زندانی با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدری در زندان «دریا»ی ارومیه اعدام شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بامداد روز شنبه ۱۴ مردادماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، دو زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدری به نامهای «حسین شاهینی» و «سعید ...