چهار شهروند دیگر با اتهامات سیاسی به حبس محکوم شدند...

ماف نیوز: یک بازداشتی در سنندج با اتهامات سیاسی به یک سال حبس محکوم شد. همزمان سه تن از فعالین سیاسی در بوکان به جمعا ۱۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، «کاوان محمودیان» که آذرماه ۱۳۹۶ پس ...