بازداشت یک شهروند در مریوان از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی بخش اورامان شهرستان سروآباد در محل کارش در مریوان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد. اتهام مطروحه علیه وی «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی اول آذر ۱۳۹۷، یک شهروند از ...