هنوز مشکل کارکنان ثامن الحجج کرمانشاه برطرف نشده است...

  ماف نیوز: به ‌دنبال اجتماع روزهای گذشته ی کارکنان موسسه ثامن الحجج کرمانشاه در مقابل ساختمانهای استانداری واتاق بازرگانی مدیر کل بانک مرکزی وعده پی گیر مطالبات این کارگران را داده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مدیرکل بانک مرکزی با حضور در جمع کارکنان بلاتکلیف موسسه اعتباری ...